Bezbednost naših proizvoda

BEZBEDNOST, KVALITET I EFIKASNOST KOJI TRAJU

VL2022 group d.o.o. u daljem tekstu („Viksel“ ili „mi“)

Trudimo se da u svojoj ponudi imamo bezbedne i efikasne proizvode i ponosni smo na njihovu bezbednost koja traje. U Vikselu primenjujemo iste univerzalne standarde kvaliteta i bezbednosti u celom svetu i u potpunosti poštujemo sve propise nadležnih institucija koje vrše kontrolu sastojaka proizvoda za negu lepote i ličnu negu, kao i njihove bezbednosti. Naši kupci mogu da koriste naše proizvode s potpunim poverenjem.

Svesni smo tvrdnji da su pojedini kozmetički sastojci štetni ili da se određeni zagađujući sastojci nalaze u tragovima u količini koja nije bezbedna, a pojedine tvrdnje su veoma upozoravajuće. Glasine o nebezbednim sastojcima se brzo šire i ljudi se bespotrebno mogu zabrinuti. Pojedinac ili grupa ljudi može veoma lako pogrešno da protumači neku informaciju ili izvuče iz konteksta.

U našim proizvodima se isključivo koriste bezbedni sastojci. Svaki sastojak u svakom proizvodu mora da prođe detaljnu i zvaničnu kontrolu, a bezbednost naših proizvoda se proverava i potvrđuje pre izlaska proizvoda na tržište. Proizvodi su evropskom proekla, samim tim su jako bezbedni. Naš multidisciplinarni tim stručnjaka koji se bave ovim procesom su veoma kocentrisani da sve bude urađeno po evropskim standardima.

Podjednako je važno naglasiti da naši stručnjaci redovno prate svaku novu informaciju u vezi sa bezbednom upotrebom postojećih sastojaka. Ukoliko naučnim istraživanjem utvrdimo da neki sastojak više nije bezbedan za upotrebu ili se njegova upotreba zabrani zakonom, Viksel će obustaviti njegovu upotrebu.

POSLEDNJI PUT AŽURIRANO (13.04.2023.)

Molimo pažljivo pročitajte ove uslove upotrebe za Viksel Prodavnicu partenra („Ugovor o Prodavnici partnera“). Stavljanjem potvrde u polje, potvrđujete da prihvatate uslove ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika i da se ponašate u skladu sa njima.

Ukoliko se ne slažete sa uslovima navedenim u ovom Ugovoru o Prodavnici partnera, niste u mogućnosti da posedujete sopstvenu prodavnicu (kako je definisano ispod).

U svrhu ovog Ugovora o Prodavnici partera, sledeći termini imaju navedeno značenje:

„Viksel sadržaj“ podrazumeva sav tekst, informacije, podatke, softver, izvršne kodove, slike, audio ili video materijal na bilo kom medijumu ili obliku koji dostavlja Viksel Prodavnici partnera.

„Viksel partner“ predstavlja pojedinca koji je saglasan, u skladu sa uslovima Viksel Ugovora o nezavisnom predstavništvu prodaje, da bude Viksel partner, i koji ostaje aktivan Viksel partnera prodaje koji dobro posluje.

„Viksel Ugovor o nezavisnom predstavništvu prodaje“ predstavlja ugovor (zajedno sa svim uslovima i odredbama koji su u njega uključene) između Viksel-a i Viksel partnera prodaje u skladu sa kojim je takav pojedinac imenovan za Viksel partnera.

„Viksel parfemi i parfemisana kozmetika“ predstavlja proizvode koji se prodaju u Viksel Prodavnici.

„Viksel materijal partnera“ podrazumeva sav tekst, slike, prilagođene ili bilo koje druge informacije ili materijale koje objavljuje Viksel partner na Viksel Online i Prodavnici predstavnika ili bilo koji drugi materijal koji je komuniciran od strane Viksel partnera prodaje trećem licu.

Prodavnica partnera predstavlja personalizovanu online prodavnicu koju Viksel odobrava da kreirate i upravljate njom preko Viksel Online, svaki sajt naslednik ovog sajta, i sve usluge koje se nude preko gorepomenutog.

„Uslovi i odredbe za web sajt“ podrazumevaju uslove i odredbe sa kojima se mora složiti svaki posetilac (Viksel Online).

VL2022 group, predstavnik Viksel pafema kompanija koja je osnovana po zakonima Srbije.

(u daljem tekstu „Viksel“, „mi“ i „naš“) zadržava pravo da promeni ovaj Ugovor o Prodavnici predstavnika, u celini ili delimično, periodično po sopstvenoj diskreciji, i da vam dostavi obaveštenje o takvoj promeni preko razumnih sredstava, uključujući bez ograničenja postavljanje revidiranog nacrta ovog Ugovora o partneru na (Viksel Online). Nastavak vaše upotrebe Prodavnice partnera ili ponovno prihvatanje ovog Ugovora o Prodavnici predstavnika nakon promena koje su objavljene podrazumeva da prihvatate ove promene.

Prodavnica partnera

Da bi se kreirala i upotrebljavala sopstvena Prodavnica partnera, morate se složiti sa uslovima Ugovora o Prodavnici predstavnika.

Benefiti

Ukoliko posedujete aktivan broj naloga Partnera i nemate nenaplaćenih dugovanja u odnosu na Viksel možete otvoriti Prodavnicu partnera i prihvatati nove porudžbine od postojećih Kupaca.

Ukoliko želite da razvijete posao, Viksel vam daje mogućnost da prihvatate nove kupce kroz Prodavnicu partenra, ukoliko:

sa Viksel-om poslujete kao partner;

ste bili aktivni / želite da budete aktivni;

nemate dugovanja prema Viksel-u.

Kao priznanje vašem uspjehu kao Viksel partner, možete se prikazati kao „preporučeni“ predstavnik, ukoliko:

sa Viksel-om poslujete kao partner;

ste bili aktivni;

nemate dugovanja prema Viksel -u.

Kako bi smanjili broj koraka poručivanja i proces naručivanja učinili pristupačnijim, ako novi kupac koristi Viksel WEB SAJT prvi put i nema još uvek Viksel partnera/mentora, Viksel će inicijalno preporučiti jednog Viksel partnera kupcu. Ovaj preporučeni Viksel partenr će biti identifikovan putem algoritma, uzimajući u obzir objektivne kriterijume dole navedene sa detaljima o udelima za svakog od njih:

Rejting/Preporuka kupca

Zadovoljstvo po osnovu relevantnih kvalifikovanih kriterijuma ( dužina saradnje, kampanjska aktivnost, prosečne prodaja i nepostojanje dugovanja)

Međutim, kupac nije obavezan na bilo koji način da prihvati preporučenog Viksel partenra i kupac i dalje ima slobodu da odabere željenog Viksel partnera u bilo kom trenutku i to lako, klikom na Viksel web sajt putem opcije biranja sa liste alternativnih Viksel nezavisnih predstavnika prodaje u njegovoj oblasti. Takođe, ukoliko kupac već ima željenog Viksel partenra, on može putem njegov linka da se prijavi i postane partner.

Kada se naknadno ulogujete na vašu Prodavnicu predstavnika, dobićete obaveštenje od Viksela ukoliko ne zadovoljavate uslove. U tom slučaju može se desiti da je vaša upotreba Prodavnice predstavnika ograničena dok ponovo ne steknete uslove.

Viksel zadržava pravo da kontroliše vašu Prodavnicu partnera i vođenje vašeg online poslovanja kako bi utvrdio da li je u saglasnosti sa ovim ugovorom, a bilo koji drugi ugovor između vas i Viksela (uključujući, bez ograničenja uslove korišćenja na sajtu i ugovor sa Viksel partnerom) i sve druge Viksel politike i procedure. Ako se utvrdi da postoji kršenje ovog ugovora, Viksel može da izmeni, postavi, ukloni ili blokira pristup svakoj informaciji ili materijalu na ili sa bilo kog dela vaše Prodavnice predstavnika, u celini ili delimično; ili da ukine vaše pravo da imate Prodavnicu partnera.

Vaše obaveze

Da se uverite da vaša upotreba Prodavnice partnera bude u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i regulativom (uključujući bez ograničenja na Zakon o zaštiti potrošača i Zakon o zaštiti podataka o ličnosti);

Da koristite vaše Viksel poslovanje na solventan, profesionalan i odgovoran način;

Da radite u skladu sa svim pitanjima koja su povezana sa vašim statusom samo- zaposlenog pojedinca, uključujući odgovarajuće registracije.

Da se uverite da sva pisana komunikacija koja je u vezi sa Viksel poslovanjem bude u skladu sa "Pravilima ponašanja" koja se nalaze na Uslovima i odredbama na web sajtu, i da bude civilizovana, pristojna, profesionalna i poslovna, i u skladu sa bilo kojim dodatnim Viksel smernicama u odnosu na Viksel Online i njegove upotrebe ili onih koje su vam date na drugi način.

Poslovanje kroz Viksel partenere

Vi ste jedini odgovorni za sve aktivnosti koje se izvode kroz Viksel prodavnicu partnera i garantujete da bilo koje informacije koje pružite u vezi sa upotrebom Viksel prodavnice partenra jesu i ostaju istinite, precizne i kompletne.

Vašu Viksel prodavnicu možete koristiti isključivo za promociju, reklamiranje i sprovođenje vašeg poslovanja.

Niste u mogućnosti da kreirate ili postavljate link na bilo koji drugi sajt ili servis sa vaše Viksel prodavnice.

Niste u mogućnosti da šaljete, prenosite ili na neki drugi način komunicirate bilo kakve neželjene e-mail poruke bez znanja i dozvole primaoca. Svaki zahtev da se primaju e-mail poruke od vas mora biti ispoštovan. Nemojte slati bilo kakav materijal koji je nezakonit, koji vređa bilo koje osobe, zadire u njihovu privatnost, krši bilo koja prava privatnosti ili objave, ili krši bilo koja prava u odnosu na zaštitni znak, autorska prava ili neka druga prava.

Iako vam nije zabranjeno da se bavite ostalim prodajnim aktivnostima u vezi sa proizvodima i uslugama koje nisu Viksel-ove, saglasni ste da ne oglašavate, promovišete ili diskutujete o takvim proizvodima, uslugama, poslovanju, aktivnostima ili poduhvatima, bilo kojim drugim proizvodima, uslugama, poslovanjima, aktivnostima ili poduhvatima koji nisu Viksel-ove, ili bilo kojim drugim političkim interesima, dobrotvornim ustanovama ili pokretima na vašoj Viksel prodavnici ili uz korišćenje bilo koje funkcije, usluge ili aktivnosti koju pruža ili koju sponzoriše Viksel (na primer, svi kapaciteti za komunikaciju koji su dostupni kroz vašu Viksel prodavnicu predstavnika, ili neke aktivnosti organizovane od strane Viksel-a, online ili offline).

Podstaknuti ste da promovišete i reklamirate vaše poslovanje i vašu Viksel prodavnicu offline, ukoliko ste saglasni da preduzmete sve offline promocije u skladu sa načinom koji je opisan u ovom Ugovoru o Viksel prodavnici predstavnika, u skladu sa svim smernicama Viksel-a za reklamiranje, i u skladu sa bilo kojim drugim ugovorom između vas i Viksel-a (uključujući bez ograničenja Uslove i odredba web sajta, privatnosti i viksel Ugovor o nezavisnom predstavniku prodaje) i bilo kojim drugim viksel pravilima i procedurama.

Vaša Prodavnica predstavnika podrazumeva VIKSEL sadržaj. Mi, naši saradnici i/ili naši i njihovi nosioci licence i dobavljači smo vlasnici VIKSEL sadržaja. Takve informacije i materijali su zaštićeni autorskim pravima, zaštitnim znakovima, patentima i/ili ostalim pravima i zakonima o vlasništvu. Ukoliko prihvatite ovaj Ugovor o Prodavnici partnera, imate dozvolu da prikažete isključivo kroz vašu Prodavnicu partnera, VIKSEL sadržaj koji vam je dostavljen od strane VIKSEL-a za prikazivanje kroz Prodavnicu predstavnika. Nije dozvoljeno reprodukovanje, distribucija, adaptacija, modifikacija, prenos ili izvođenje takvog VIKSEL sadržaja, niti korišćenje takvog sadržaja na bilo koji drugi način ili u bilo koju drugu svrhu osim one koja je izričito navedena u ovom ugovoru. Takođe nije dozvoljeno iznajmljivanje, davanje pod zakup, licenciranje, prenošenje ili na bilo koji drugi način prenositi vašu Prodavnicu predstavnika ili bilo koja prava po njoj na bilo koje drugo lice ili entitet bez prethodnog izričitog pisanog odobrenja VIKSEL-a.

Smatra se da je sav VIKSEL sadržaj partnera predstavljen kao "Podnesci" u ovom Ugovoru o Prodavnici predstavnika i Uslovima i odredbama web sajta.

Dizajn i struktura VIKSEL Online-a i VIKSEL sadržaja i drugih informacija i materijala dostupnih kroz VIKSEL Online i Prodavnice partenra mogu se periodično menjati. VIKSEL zadržava pravo da izvrši takve promene u bilo kom trenutku bez obaveštenja.

Upućivanje kupaca i isporuka

Upućivanje kupaca.

Viksel partenr je odgovoran za pružanje stalnih i pravovremenih usluga kupcima. Kupci mogu poslati narudžbu u bilo koje doba kroz vašu korpu sa sajtu. Sve porudžbine Vas, Vaših kupaca ili partnera, moraju ići preko sajta. Objašnjenje za porudžbine ćete dobiti u razgovoru sa našim timom koji pruža podršku za tehničke stvari.

Isporuka proizvoda.

1. Narudžbine se mogu vršiti putem web shop-a ili direktnim kontaktom sa VL2022 group doo. Isporuka se vrši u roku od 5 radnih dana od dana potvrde narudžbe. Potvrda narudžbe se dostavlja kupcima putem e-maila, a nakon toga se proizvodi pakuju i šalju na adresu.

Narudžbe i isporuke proizvoda za nas pretstavljaju jako bitnu stvar u poslovanju, te ćemo se truditi da sve narudžbe dobijate u najkraćem mogućem roku, kao i da kupcima budu isporučene u neoštećenom stanju.

Ukoliko dođe do kašnjenja u isporuci, obavestićemo kupca o novom terminu isporuke.

Ako kupac želi da promeni detalje narudžbe, to je moguće uraditi putem mail info@viksel.rs. Promene narudžbe se mogu vršiti samo ukoliko proizodi već nisu poslati na adresu.

Viksel promocije. Vaš kupac ima pravo da učestvuje u promotivnim akcijama koje Viksel objavljuje s vremena na vreme, koristeći promotivne kodove koje je moguće zameniti. U tom slučaju, partner se obavezuje da sarađuje s Vikselom kako bi se osiguralo da su uslovi promocije ispoštovani i da se promotivni proizvodi pravovremeno isporučuju kupcima. Viksel će obezbediti promotivne proizvode bez dodatnih troškova za partnera.

Zaštita podataka i komunikacija

Vaši lični podaci.

Viksel ceni privatnost svojih kupaca i posvećena je zaštiti njihovih ličnih podataka, jer je to za nas od jako velike važnosti. Naša politika privatnosti opisuje kako prikupljamo, koristimo i štitimo lične podatke kupca u skladu sa važećim zakonskim i propisima o zaštiti podataka. Vaše lične podatke nećemo deliti sa trećim licima bez Vašeg izrečitog pristanka. Vaši lični podaci će biti korišteni samo u svrhu izvršavanja narudžbe. Ove informacije uključuju ime, preizme, adresu, broj telefona, mail, infomacije o kreditnim karticama i sl.

Kako koristimo infomarcije koje prikupljamo? – Svi kupci ostavljaju lične podatke kako bismo odradili njihove porudžbine i pružili im podršku u vezi sa kupovinom željenih proizvoda. Informacije kupaca se takodje mogu koristiti za slanje marketinških obaveštenja i promocija, ukoliko ste se prijavili za primanje ovakih vrta obaveštenja.

Kako štitimo Vaše podatke? – Imamo mere zaštite koje su u skladu sa relevantnim zakonima o zaštiti podataka. Podaci su šifrovani kako bi se sprečio neovlašćeni pristup, a pristup ličnim podacima imaju samo ovlašćene osobe u našoj kompaniji.

Zaštita privatnosti je naglašavam ponovo, od izuzetne važnosti u poslovanju. Kupci mogu biti sigurni da će svi njihovi lični podaci ostati sigurni kod nas! Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati pisanim putem na mail info@viksel.rs

Kupac/Kontakt informacije.

Osobe koje vam dostave svoje podatke („Kontakti“) i/ili kupci koji kupuju Viksel proizvode preko vaše Prodavnice („Kupci“) imaju određena očekivanja u vezi sa privatnošću svojih informacija. Stoga, saglasni ste da držite sve lično identifikovane podatke i druge informacije o Kupcima i Kontaktima („Kupac/Kontakt informacije“) strogo poverljivim; ne koristite Kupac/Kontakt informacije za bilo koju drugu svrhu osim za ispunjavanje naloga kupaca i komunikaciju sa Kupcima i Kontaktima u vezi sa Viksel poslovanjem; ne otkrivate bilo koje Kupac/Kontakt informacije bilo kom trećem licu, pojedinačno ili kao grupu (na primer, u obliku liste kupaca); poštujete zahtev kupaca ili kontakata da se njihove Kupac/Kontakt informacije uklone sa Viksel Online platforme i/ili da se isključe iz komunikacije koja je počela ili inicirana kroz Viksel Online. tretirate sve Kupac/Kontakt informacije u skladu sa svim važećim zakonima, pravilima i regulativama. Viksel zadržava pravo da ispuni bilo koji zahtev kupca ili kontakta za uklanjanjem njihovih Kupac/Kontakt informacija sa Viksel Online platforme ili isključivanjem iz dalje komunikacije.

Saglasni ste da ne šaljete, prenosite ili na neki drugi način komunicirate bilo kakvu neželjenu email poruku u vezi sa Viksel-om bilo kom pojedincu bez njegovog/njenog prethodnog znanja i saglasnosti, ili na neki drugi način koji podrazumeva kršenje zakona, pravila ili regulacije. Bez ograničenja na gorepomenuto: Ukoliko bilo koji Kupac, Kontakt, „linijski“ član, mogući kupac, neki drugi Viksel partner, poznanik, i/ili neki drugi pojedinac zahteva da se ukloni sa vaše liste za slanje Viksel emailova, vi ste saglasni da obavestite Viksel o takvom zahtevu bez odlaganja (u svakom slučaju u roku od 48 sati nakon prijema takvog zahteva) i nakon toga, ne šaljete, prenosite ili na neki drugi način komunicirate bilo kakve email poruke takvom pojedincu bez njegovog/njenog prethodnog znanja ili saglasnosti; i saglasni ste da ne distribuirate Viksel komunikaciju kroz grupe za širenje vesti, ili prenosite neželjene Viksel email poruke pojedincima uz pomoć kupljenih lista za slanje poruka, reverzibilnih direktorijuma ili nekih drugih lista, bez njihovog prethodnog znanja i saglasnosti.

Kreiranjem vaše Viksel online prodavnice, slažete se da vas Viksel obaveštava o Kupcima i Kontaktima preko tekstualne poruke (SMS) na vaš mobilni telefon i preko ostalih kanala komunikacije koje Viksel inače koristi za kontaktiranje.

Opšte.

Viksel zadržava pravo da revidira vašu Prodavnicu predstavnika i izvođenje vašeg online Viksel poslovanja da potvrdi usklađenost sa ovim Ugovorom o partnerima i bilo kojim drugim ugovorom između vas i Viksel-a (uključujući bez ograničenja Uslove i odredbe web sajta i bilo kojim drugim Viksel pravilima i procedurama. Ukoliko se utvrdi da kršite ovaj Ugovor o partnerima, Viksel može izmeniti, postaviti, ukloniti ili blokirati pristup bilo kojim informacijama ili materijalima na delu ili u celini vaše Prodavnice partnera, ili ukinuti vam pravo da posedujete online Prodavnicu.

Međutim, ako odlučite da otkažete online prodavnicu partnera, Viksel će izbrisati sve informacije o Kupcima i Kontaktima koje ste prikupili i čuvate u okviru Prodavnice predstavnika, u skladu sa našim Uslovima i odredbama web sajta i pravilima o privatnosti.

Viksel zadržava pravo da promeni uslove ovog Ugovora o Prodavnici partnera u bilo kom trenutku i bez prethodne najave. Ukoliko se ne slažete sa promenama, imate pravo da otkažete Prodavnicu partnera u roku od 15 dana od dana obaveštenja o promenama. Nastavak korišćenja Prodavnice predstavnika nakon 15-dnevnog perioda značiće vašu saglasnost sa promenjenim uslovima.

Molimo vas da razumete da je vaše pridržavanje ovog Ugovora o Prodavnici partnera od suštinskog značaja za održavanje integriteta i ugleda Viksel-a. Hvala vam na tome što ste deo Viksel tima i hvala na vašem trudu da stvorite uspešan i etički posao kao Viksel partner.

Nijednim slučajem Viksel neće biti odgovoran za bilo kakve slučajne, indirektne, gubitak profita, specijalne ili posledične štete, koje nastaju iz upotrebe ili nemogućnosti upotrebe Viksel Online i/ili Prodavnice predstavnika, čak iako je Viksel ili ovlašćeni predstavnik Viksel -a upoznat sa mogućnošću nastanka takve štete. Važeći zakon ne mora odobriti ograničenje ili isključenje odgovornosti ili slučajne ili posledične štete, tako da gorepomenuto ograničenje ili isključenje može da ne važi za vas. Nijednom slučaju ukupna odgovornost Viksel -a prema vama za svu štetu, gubitke i uzroke delovanja (u ugovoru ili na neki drugi način) ne sme da prekorači iznos koji je plaćen sa vaše strane, ukoliko postoji, za upotrebu ili pristup Viksel Online i/ili Prodavnici partnera.

Izjava o odricanju odgovornosti.

Viksel Online se dostavlja u viđenom stanju bez bilo kakvih garancija, izričitih ili impliciranih, uključujući, bez ograničenja, implicirane garancije vlasništva, zadovoljavajućeg kvaliteta i odgovaranja za određenu upotrebu. Viksel ne pruža garancije u vezi sa tačnošću, pouzdanošću, pravovremenošću ili kompetentnosti bilo kojeg materijala koji se nalazi ili kojem se može pristupiti kroz Viksel Online. Svako oslanjanje na ili upotreba takvog materijala je isključivo na sopstveni rizik. VIKSEL ne garantuje da je Viksel Online dostupan redovno niti da će biti bez prekida ili grešaka, da će defekti biti ispravljeni, ili da je Viksel Online i serveri na kojima se nalazi bez virusa i ostalih štetnih komponenti. Važeći zakon može isključiti takve implicirane garancije, tako da se gorepomenuto isključenje ne odnosi na vas.

Važeći zakon

Ugovor o Viksel prodavnici je vođen zakonima Republike Srbije, bez obzira na konflikte zakonskih principa. Saglasni ste da će bilo kakav spor ili potraživanje iz ovog Ugovora o Viksel prodavnici ili vašim pristupom ili upotrebom Viksel Online biti rešavan samo u nadležnim sudovima Republike Srbije..

Ugovor © 2023 VL2022 group doo Beograd. Sva prava zadržana.

Zvanični prikaz operatora web sajta:

VL2022 group doo Beograd
Sedište: Dragana Nikitovića 2, Čukarica
Matični broj: 21865257
Poreski identifikacioni broj: 113428937