Proizvodi evropskog proizvođača

 
 
Naša kompanija brine o svojim kupcima i partnerima, pa je svaki naš proizvod dizajniran u skladu sa svim zahtevima bezbednosti i ekološke prihvatljivosti, po svim evropskim standardima kvaliteta. Naši proizvodi su prošli sva neophodna istraživanja i analize i ispunjavaju najviše zahteve Evropske unije. Naši proizvodi – kvalitet. Naši proizvodi – Vaša bezbednost.
 
 
Sve komponente naših proizvoda imaju evropski sertifikat
 
Detalji

Naši kozmetički proizvodi imaju Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda/Izveštaj o bezbednosti kozmetičkih proizvoda (CPSR) u skladu sa Uredbom (EK) br. 1223/2009 i obavešteni su u CPNP

Naša kompanija je osnovala i realirala GMP u skladu sa ISO 27716

Marketinški plan

 
Prilikom kreiranja Marketinškog plana osnivači VL-a bili su vođeni principima koji doprinose razvoju unutrašnjeg potencijala novih distributera, tako da se takvi partneri pridruže kompaniji potrebno je da obezbede pristojnu nadoknadu, atraktivan razvoj karijere i zanimljivu saradnju. Ovaj Marketinški plan ne samo da je stabilan, već i izbalansiran, što obezbeđuje, zauzvrat, finansijsku stabilnost i sigurnost u budućnosti svakog partnera kompanije. Provodeći neko vreme za unapređenje i razvoj svog poslovanja i ulažući svoju ličnu energiju u ovo, nagrađeni ste stabilno razvijajućim perspektivama i profitabilnim poslovanjem. Učlanjenjem u naš tim dobijate kompletan i detaljan sistem rada, kvalitetan proizvod, edukaciju i obuku, pomoć i podršku u kreiranju sopstvenog biznisa!

 

Naša filozofija

 
Naša misija – da elitni parfem evropskog kvaliteta i premijum kozmetike učinimo dostupnim svima.