POVRATAK I REKLAMACIJE

4. Internet prodavnica Viksel.com

Posluje u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača koji štiti prava potrošača prilikom kupovine proizvoda ili robe.

4.1. Odustajanje od kupoprodajnog ugovora zaključenog na daljinu/van poslovnica:

Kupac, koji je potrošač, ima mogućnost da u roku od 14 dana od kupovine ili po prijemu robe odustati od ugovora bez navođenja razloga i vratiti robu. Roba mora biti vraćena neoštećena, u originalnom pakovanju i u istoj količini u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora.

Kupac-potrošač odustaje od ugovora slanjem nedvosmislene izjave na mejl adresu info@viksel.com u roku od 14 dana od prijema proizvoda iz koje je jasno da želi da odustane od ugovora.

Kupac je dužan da primljenu robu vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada nas je obavestio o odustajanju od ugovora, na adresu:

Viksel d.o.o.,
Dostiže 25 A,
1000 Ljubljana

U slučaju blagovremenog odustajanja od ugovora i pravilnog vraćanja naručene robe, kupcu ćemo vratiti kupoprodajnu cenu najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema vraćenih proizvoda ili u roku od 14 dana od dana kada nam dostavite dokaz da ste ispravno vratili robu.

Troškove vraćanja robe snosi kupac. Prijem pošiljke poslate metodom „plaćanje poštarine po preuzimanju“ ili bilo kojim drugim metodom, prema kojem plaćanje poštarine za vraćenu robu snosi prodavac, biće odbijen na trošak kupca.

Kupac je odgovoran za umanjenu vrednost vraćene robe.

4.2. Specijalni proizvodi

Kupac je dužan da vrati sve kozmetičke i druge proizvode čiji se vraćanje nakon otvaranja ambalaže ne može vratiti iz zdravstvenih i higijenskih razloga (parfemi, kreme, gelovi za tuširanje, šamponi,.. ili u daljem tekstu specijalni proizvodi) u originalu, neotvoreno i neoštećeno pakovanje. U slučaju da potrošač želi da vrati proizvod sa oštećenom ili otvorenom originalnom ambalažom i u slučajevima korišćenja posebnih proizvoda, iz zdravstvenih i higijenskih razloga, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, nema pravo da odustane iz ugovora, a prodavac nije dužan da potrošaču vrati uplaćenu kupoprodajnu cenu.

Ako iz navedenih razloga potrošač nema pravo da odustane od ugovora, ali bi ipak vratio proizvode, prodavac nije u obavezi da ih primi, ili ih potrošač može poslati i sam snosi troškove slanja.

Ukoliko niste sigurni da li roba koju ste naručili ima prirodu kozmetičkog proizvoda, dostupni smo za pojašnjenje na mejl adresu: info@viksel.com.

POVRATAK I REKLAMACIJE

4.3. Kupac nema pravo da odustane od ugovora, a prodavac nema obavezu da vrati uplaćenu kupoprodajnu cenu, ako je proizvod oštećen nakon isporuke kupcu ili nije vraćen prema gore navedenim uputstvima i sa svim pripadajuću dokumentaciju koja je priložena kupcu prilikom isporuke ili bio deo proizvoda.

U slučaju odustajanja od ugovora, kupac je dužan da vrati sve ostale proizvode, koji nisu specijalni proizvodi, neoštećene i u istom stanju u kakvom su primljeni, u originalnom i neoštećenom pakovanju. Ako je ambalaža otvorena jer je bilo potrebno utvrditi podobnost proizvoda i njegove osobine, ambalaža se smatra neoštećenom, sve dok nema drugih oštećenja.

4.4. Reklamacije robe sa nedostatkom/Neusaglašenosti robe

Potrošač može podneti zahtev prodavcu za otklanjanje neusaglašenosti robe na osnovu člana 71. Zakona o zaštiti potrošača u slučajevima kada:

 • nije naručena isporuka robe;
 • isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja;
 • isporuku robe koja ima nedostatak ili oštećenje, uključujući oštećenje ambalaže,
 • roba ne odgovara opisu, vrsti, količini i kvalitetu i nema funkcionalnost, kompatibilnost i druga svojstva koja se zahtevaju u kupoprodajnom ugovoru;
 • roba nije pogodna za određenu namenu za koju je potrebna potrošaču i o čemu je potrošač obavestio prodavca najkasnije prilikom zaključenja kupoprodajnog ugovora, a prodavac je na to pristao;
 • roba nije isporučena zajedno sa svim dodacima i uputstvima, uključujući uputstva za ugradnju, kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru, i
 • roba nije ažurirana kako je navedeno u kupoprodajnom ugovoru.

Potrošač može izjaviti reklamaciju samo ako je tačno i na vreme obavestio prodavca o neusaglašenosti robe, odnosno u roku od dva meseca od dana kada je otkrio neusaglašenost robe.

Zahtevi Potrošača

Ako su sve gore navedene pretpostavke ispunjene, potrošač može da zahteva od prodavca:

 1. Primarno slobodno utvrđivanje usaglašenosti dobara ili razmenu robe.
 2. Ako se ne utvrdi usaglašenost dobara, potrošač može zahtevati smanjenje kupoprodajne cene srazmerno neusaglašenosti ili odustati od kupoprodajnog ugovora i zahtevati povraćaj uplaćenog iznosa, pri čemu potrošač ima pravo da bira između smanjenja kupoprodajne cene ili odustajanja od ugovora.

Bez obzira na prethodni stav, potrošač može odustati od kupoprodajnog ugovora i zahtevati povraćaj uplaćenog iznosa ukoliko do neusaglašenosti dođe u roku od manje od 30 dana od dana isporuke dobara.

Potrošač je dužan da o neusaglašenosti robe obavesti prodavca pismeno na e-mail adresu info@viksel.com ili putem pošte na adresu:

VIKSEL d.o.o.,
Stegne 25 A,
1000 Ljubljana

Potrošač je dužan da u obaveštenju opiše neusaglašenost, naznači kada ju je primetio i iznese neku od reklamacija, a ujedno je dužan da prodavcu da mogućnost pregleda robe i sazna o postojanju robe sa neusaglašenostima. Povraćaj novca u slučaju nepoštovanja ili robe sa nedostatkom vrši se slanjem službe dostave na adresu kupca po prijemu obaveštenja, u dogovoru sa kupcem, koji preuzima robu sa neusaglašenostima.

Reklamacije se prihvataju ako se pregledom proizvoda i eventualnim stručnim pregledom utvrdi da nedostatak na proizvodu ispunjava zakonske uslove za neusaglašenost robe.

Ukoliko je reklamacija opravdana, prodavac će postupiti u skladu sa zahtevom kupca, vodeći računa o trenutnoj dostupnosti proizvoda. U slučaju da isporuka robe bez kvara nije moguća, prodavac će kupcu nadoknaditi troškove vraćanja robe i vrednost robe koja ne može biti isporučena.

U slučaju da reklamacija nije opravdana i reklamacija potrošača odbijena, kupac snosi troškove ponovne isporuke kupljenog proizvoda.

Prodavac robe ne snosi odgovornost za neusaglašenost robe:

 • U meri u kojoj je potrošač u trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora bio izričito obavešten da pojedinačna osobina robe odstupa od objektivnih zahteva za usklađenost, a potrošač je to odstupanje izričito i posebno prihvatio u trenutku zaključenja kupoprodajnog ugovora.
 • Ako uzrok neusaglašenosti dobara proizilazi iz ponašanja trećih lica ili proizilazi iz ponašanja potrošača.