Politika privatnosti

VL2022 group d.o.o. u daljem tekstu („Viksel“ ili „mi“) smo sačinili ovu Izjavu o privatnosti podataka kako bismo vas informisali o tome na koji način prikupljamo, koristimo i obelodanjujemo informacije.

Ova Izjava o privatnosti podataka primenjuje se na informacije prikupljene putem ovog internet sajta i bilo kojih drugih sajtova za mobilne uređaje, aplikacija i drugih interaktivnih sadržaja koji su putem linka povezani sa ovom Izjavom o privatnosti podataka („Sajt“). Izuzimajući informacije koje su posebno naznačene u daljem tekstu, ova Izjava o privatnosti podataka ne primenjuje se na informacije prikupljene od strane Viksel kompanije na drugi način, kao što su informacije prikupljene van interneta.

Kao kompanija, Viksel nudi partnerima mogućnost kupovine proizvoda kao i promocije istih (u daljem tekstu partneri). Međutim, važno je napomenuti da partneri nisu zaposleni u kompaniji Viksel, te stoga Viksel ne kontroliše niti je odgovoran za prikupljanje, korišćenje i otkrivanje Ličnih podataka od strane Viksel partnera, uključujući i prikupljanje, korišćenje i otkrivanje podataka u marketinške svrhe.

Ukoliko partneri pruže informacije putem Sajta, Viksel će imati pristup tim informacijama i prema njima će se odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka. Takođe, Viksel partneri mogu dostaviti informacije kompaniji Viksel u vezi sa svojim preporukama, u kom slučaju će se Viksel, od trenutka kada informacije budu u njenom posedu, odnositi prema istima u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka

PODACI O LIČNOSTI

Prikupljanje podataka o ličnosti.

"Podaci o ličnosti" predstavljaju informacije na osnovu kojih vas je moguće identifikovati, kao što su vaše ime, poštanska adresa (uključujući adrese za slanje faktura ili proizvoda), broj telefona, e-mail adresa, broj kreditne kartice i korisničko ime. Prikupljamo podatke o ličnosti od vas kada se odlučite da učestvujete u našim ponudama i programima ili kada nam direktno pružite informacije, što uključuje registraciju kod nas, kupovinu proizvoda, učešće u našim interaktivnim sadržajima ili bilo koju drugu vrstu interakcije sa nama na sajtu. Korišćenje podataka o ličnosti. Naša kompanija može koristiti podatke o ličnosti:

Kako bismo vam pružili informacije koje tražite i ispunili vaše zahtjeve, kao što su odgovori na pitanja ili procesiranje transakcija.

Kako bismo vam slali informacije o vašem odnosu s nama, kao i ponude i promocije koje bismo mogli smatrati da vas interesuju, putem različitih kanala komunikacije.

Kako bismo personalizovali vaš doživljaj rada s našom kompanijom, prikazujući vam proizvode i usluge koje odgovaraju vašim potrebama.

Kako bismo vam omogućili korištenje našeg web sajta i interakciju s drugim korisnicima.

U svrhe poslovanja, poput analize podataka, razvoja novih proizvoda, unapređenja web sajta i usluga, praćenja trendova i procjene uspješnosti kampanja.

Kako bismo organizovali nagradne igre, takmičenja i druge slične promocije, uključujući upravljanje aktivnostima i obavještavanje dobitnika.

Kako bismo ispunili vaše narudžbe i pružili vam usluge koje ste zatražili, poput obrade uplata, dostave proizvoda, komunikacije o kupovinama i pružanja korisničke podrške.

Kada je u pitanju razmena vaših ličnih podataka, postoje situacije u kojima ćemo moći da ih dostavimo drugim stranama. Evo nekoliko primera:

Ukoliko su naše povezane kompanije u pitanju, vaši lični podaci biće im dostavljeni samo u meri u kojoj je to neophodno za poslovanje, ali ne i u marketinške svrhe. U ovom slučaju, Viksel ima kontrolu nad podacima i snosi odgovornost za zajednički korišćene lične podatke.

Takođe, vaši lični podaci će biti dostavljeni trećim licima koja pružaju određene usluge našoj kompaniji, poput hostinga, internet sajtova, analize podataka, obrade plaćanja, ispunjavanja porudžbina, obezbeđivanja infrastrukture, IT podrške, korisničke podrške, slanja e-pošte, obrade transakcija putem kreditnih kartica, revizije, obuke i sličnih usluga. Ova treća lica će dobiti vaše lične podatke samo u meri u kojoj je to neophodno za pružanje pomenutih usluga našoj kompaniji ili u naše ime.

Ukoliko ste naš partner, vaši lični podaci će biti dostavljeni u meri u kojoj su nam potrebni kako bismo vas kontaktirali, ispunili vaše porudžbine ili vam pružili usluge.

Ukoliko smatramo da je to potrebno ili ispravno, vaši lični podaci mogu biti dostavljeni u sledećim situacijama: u skladu sa važećim zakonima, uključujući one koji se primenjuju izvan vaše zemlje prebivališta; u skladu sa sudskim postupkom; radi odgovora na zahteve javnih i državnih organa, uključujući one izvan vaše zemlje prebivališta; radi primene naših uslova i odredbi; radi zaštite poslovanja naše kompanije ili bilo koje od naših povezanih kompanija; radi zaštite prava, privatnosti, bezbednosti ili imovine naše kompanije i/ili naših povezanih kompanija.

VIKSEL: DRUŠTVENE MREŽE I INTERAKTIVNI ALATI

Određeni sadržaji na našem Viksel-u mogu vam omogućiti da vršite interakciju sa našom kompanijom i drugim licima. Pomenuti sadržaji mogu podrazumevati blogove, oglasne table, mogućnost slanja poruka, mogućnost „četovanja“ i kreiranje profila na društvenim mrežama. Kada koristite pomenute mogućnosti potrebno je da znate da svaka informacija koju dostavite, uključujući i vaše ime, lokaciju i adresu elektronske pošte, može postati javno dostupna drugim licima. Naša kompanija ne snosi odgovornost ni za jednu informaciju koju odlučite da dostavite putem pomenutih interaktivnih sadržaja, a preporučujemo vam da ne obelodanjujete bilo koje osetljive Lične podatke (kao što su zdravstveni podaci ili podaci o kreditnim karticama) putem datih sadržaja. Ukoliko koristite pomenute sadržaje, vaši Lični podaci mogu ostati na Vikselu čak i nakon što prestanete da ga koristite.

VIKSEL INTERNET SAJTOVI TREĆIH LICA

Naš Sajt može sadržati linkove ka internet sajtovima trećih lica. Naša kompanija ne snosi odgovornost za zaštitu privatnosti na internet sajtovima trećih lica koji su linkovima povezani ili integrisani sa našim Sajtom, niti za zaštitu privatnosti od strane kompanija – trećih lica koje se bave oglašavanjem na internetu. Postavljanje linka na Sajtu ne podrazumeva podršku naše kompanije u korist sajta ka kom je dati link postavljen. Viksel partneri snose isključivu odgovornost za svoje internet sajtove i za sve informacije koje su prikupljene na tim sajtovima. Ukoliko Viksel partner koristi Sajt kompanije Viksel za prikupljanje informacija od vas, kompanija Viksel može imati pristup pomenutim informacijama i prema istima će se odnositi u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka.

VIKSEL OGLAŠIVAČI – TREĆA LICA

Naša kompanija može koristiti usluge kompanija – trećih lica koje se bave oglašavanjem i koje nude oglase kada posjetite naš Sajt. Viksel može koristiti informacije o vašim posjetama Sajtu kako bi ponudili oglase o proizvodima i uslugama za koje biste mogli biti zainteresovani.

BEZBEDNOST

Naša kompanija koristi odgovarajuće organizacione, tehničke i administrativne mere kako bi zaštitila Lične podatke koji su pod našom kontrolom. Nažalost, ni za jedan prenos podataka preko interneta ili sistem za skladištenje podataka ne može se garantovati da je 100% bezbedan. Ukoliko iz bilo kojeg razloga smatrate da vaša interakcija sa našom kompanijom više nije bezbedna (na primer, ukoliko smatrate da je bezbednost vašeg naloga kod nas ugrožena), molimo vas da nas odmah obavijestite o nastalom problemu, u skladu sa poglavljem VL CENTRI.

MOGUĆNOST IZBORA

Ukoliko ne želite više da primate marketinške i/ili promotivne ponude od kompanije Viksel, imate mogućnost da nam pošaljete zahtev na adresu koju možete pronaći u poglavlju VL CENTRI. Vaš zahtev će biti obrađen u najkraćem mogućem roku i u skladu sa važećim zakonskim propisima.

MOGUĆNOST PRISTUPA

Ukoliko želite da proverite, izmenite ili obrišete svoje Lične podatke koji su prethodno dostavljeni našoj kompaniji, možete nas kontaktirati na način koji je naveden u poglavlju VL CENTRI. U vašem zahtevu jasno navedite informacije koje želite da izmenite. Naš tim će se potruditi da odgovori na vaš zahtev u najkraćem mogućem roku.

ZADRŽAVANJE INFORMACIJA

Vaše Lične podatke naša kompanija će zadržati samo u periodu koji je neophodan za ostvarivanje svrhe njihovog korišćenja, u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka i važećim zakonskim propisima. Ukoliko duži vremenski period zadržavanja nije neophodan ili dozvoljen u skladu sa zakonom, vaši Lični podaci biće obrisani.

KORIŠĆENJE SAJTA OD STRANE DECE

Ovaj Sajt nije namenjen osobama mlađim od petnaest (15) godina, te stoga zahtevamo da pomenute osobe ne pružaju Lične podatke putem Sajta.

PREKOGRANIČNI PRENOS INFORMACIJA

Vaši Lični podaci mogu biti skladišteni i obrađivani u svakoj zemlji u kojoj naša kompanija posluje, a vašim stupanjem u interakciju sa našom kompanijom i pružanjem bilo kojih Ličnih podataka, dajete saglasnost za prenos informacija u zemlje izvan vaše zemlje prebivališta, u kojima mogu važiti drugačija pravila o zaštiti podataka od onih koja se primenjuju u vašoj zemlji.

AŽURIRANJE OVE IZJAVE O PRIVATNOSTI PODATAKA

Naša kompanija može, s vremena na vreme, vršiti izmene ove Izjave o privatnosti podataka. Sve izmene ove Izjave o privatnosti podataka stupaju na snagu kada na Sajtu postavimo izmenjenu Izjavu o privatnosti podataka. Vaše stupanje u interakciju sa našom kompanijom nakon pomenutih izmena tumačiće se kao vaš pristanak na izmenjenu Izjavu o privatnosti podataka.

KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi sa ovom Izjavom o privatnosti podataka, obratite nam se putem elektronske pošte na sledeću adresu info@viksel.rs ili redovnom poštom na adresu Dragana Nikitovica 2, Čukarica. S obzirom na to da bezbednost komunikacije putem elektronske pošte nije uvek zaštićena, u poruke elektronske pošte koje šaljete našoj kompaniji nemojte unositi osetljive informacije.

Sledeće odredbe se primenjuju isključivo na partnere kompanije Viksel:

Ova Izjava o privatnosti podataka primenjuje se na Lične podatke partnera kompanije Viksel koje kompanija prikuplja putem interneta ili na drugi način. Pomenute informacije biće prikupljane uz bilo koje druge Lične podatke koje prikupljamo od vas kao klijenta kompanije Viksel, na način koji je opisan u prethodnom tekstu.

Ukoliko želite da postanete partner kompanije Viksel, naša kompanija može prikupljati i koristiti vaše Lične podatke, uključujući i informacije u vezi sa vašom kreditnom sposobnošću kako bismo utvrdili da li ispunjavate uslove.

Da biste postali partner kompanije Viksel, od vas se može zahtevati da zaključite poseban ugovor sa kompanijom. Ukoliko ste potpisali ugovor, naša kompanija može prikupljati, koristiti i obelodanjivati vaše Lične podatke u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti podataka i odredbama ugovora. Takođe, naša kompanija može po potrebi prikupljati, koristiti i obelodanjivati vaše Lične podatke radi ispunjavanja svojih obaveza po osnovu Ugovora. U slučaju neslaganja između ove Izjave o privatnosti podataka i Ugovora, primenjivaće se odredbe Ugovora.

Kada postanete partner kompanije Viksel, naša kompanija može obelodaniti vaše
Lične podatke:

Menadžerima zone;
Liderima;

Nadležnim organima ukoliko je to potrebno radi poštovanja zakonskih normi kao što su poreske i knjigovodstvene obaveze.

Takođe, naša kompanija može kombinovati Podatke koji nisu lične prirode, a koje prikupljaju naša kompanija i naši spoljni saradnici – dobavljači u vezi sa vašim korišćenjem našeg Sajta (kako je opisano u prethodnom tekstu), sa vašom jedinstvenom šifrom partner kompanije Viksel. Kombinovane informacije možemo koristiti u svrhe kao što je analiza korišćenja našeg Sajta od strane partnera kompanije Viksel radi ocene i unapređenje našeg modela poslovanja, kao i u druge svrhe u vezi sa internom analitikom.